301-432-2621 PVBC@MYACTV.NET

Events for December 2022

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
 

1

2

3

4
Youth Life Group

5

6

7

8

9

10

11
Youth Life Group

12

13

14

15

16

17

18
Youth Life Group

19

20

21

22

23

24

25
Youth Life Group

26

27

28

29

30

31

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday